Our project / Vårt projekt

We are analyzing movements, connections and safety in Bergsjon using both our own inventories and public participation. The aim is to find where the “hot spots” of Bergsjon are and to improve the conditions in a sustainable way.

After our analyze we have decided to work with the tramstops Teleskopsgatan and Rymdtorget and the walking path connecting these. The water tower and the path leading up to it will also be included in out work. 
_______

Vi analyserar rörelser, kopplingar och säkerhet i Bergsjön med hjälp av både våra egna inventeringar och allmänhetens deltagande. Målet är att ta reda på vart Bergsjöns "hotstpots" finns och att förbättra villkoren där på ett hållbart sätt.


Efter vår analys har vi bestämt oss för att arbeta med hållplatserna Teleskopsgatan och Rymdtorget samt gångvägen som kopplar ihop dessa. Vattentornet och vägen som leder till det kommer också inkluderas i vårt arbete.